Hem
Grupper Verksamhet Kompetens Röda Korset Länkar Kontakt Om fhg.se

Välkommen till fhg.se!

Portalen för Första hjälpen-grupper inom Röda KorsetInom Svenska Röda Korset finns ett stort antal lokala Första hjälpen-grupper, som anlitas vid idrottstävlingar, rockkonserter och andra evenemang där det behövs olycksfallsberedskap. Grundtanken med Första hjälpen-gruppernas medverkan är att snabbt kunna göra ett första omhändertagande vid eventuella skador och sjukdomar. Det kan handla om allt från enklare omplåstring till livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans.

Allt arbete inom grupperna är ideellt och utförs av medlemmar som får specialanpassad utbildning för att klara av sitt uppdrag på bästa sätt. Alla Första hjälpen-grupper inom Röda Korset har gemensamma riktlinjer för sin verksamhet, men jobbar i övrigt relativt självständigt inom ett visst geografiskt område.

På fhg.se finns i första hand information och kontaktuppgifter om de grupper som själva har valt att presentera sin verksamhet här. Innehållet vänder sig såväl till dig som vill anlita oss som till nya medlemmar och allmänhet. För dig som redan är medlem finns dessutom mycket intern information när du loggar in.