Hem | Verksamhet
Grupper Verksamhet Kompetens Röda Korset Länkar Kontakt Om fhg.se

Verksamhet

Det här sysslar man med som medlem hos ossUppdrag
Grundtanken med första hjälpen grupperna är att de skall finnas med vid tillfällen då det finns ett extra stort behov av olycksfallsberedskap, vilket innebär exempelvis stora arrangemang med många personer eller aktiviteter där olycksrisken är hög. I praktiken handlar det ofta om idrottsevenemang, konserter och liknande. Gruppernas verksamhet består därför till stor del av bevakning åt arrangörerna till sådana evenemang.

Utbildning
För att bli första hjälpare krävs det en hel del utbildning, vilket innebär att vi ägnar ganska mycket tid och energi åt just detta. Vissa utbildningar genomförs lokalt genom att läraren åker ut till gruppen, medan en del andra utbildningar även erbjuds regionalt. Många grupper väljer att åka iväg på regionala utbildningar, eftersom det även ger tillfälle att träffa medlemmar från annat håll. Läs mer om utbildningarnas innehåll under rubriken kompetens.

Övning
En mycket viktig del i verksamheten är att ständigt öva de moment som vi skall kunna hantera under uppdrag. De flesta grupper träffas därför regelbundet för att öva sin färdighet och samarbetsförmåga på olika senario. Det finns dock få gemensamma riktlinjer för hur den här delen av verksamheten skall bedrivas, så det skiljer en del grupperna emellan.