Hem | Kompetens
Grupper Verksamhet Kompetens Röda Korset Länkar Kontakt Om fhg.se

Kompetens

Kvalitetssäkring av vår verksamhetGrundkrav
Som första hjälpare skall man klara av att göra ett korrekt första ingripande vid t.ex. en olycka. Detta kan innebära allt från att plåstra om ett skrubbsår till att vidta livsuppehållande åtgärder vid en akut sjukdom. För att bli behörig första hjälpare krävs det därför att man är minst 18 år gammal samt har genomgått utbildningspaketet nedan.

Utbildning
Utbildningarna är speciellt anpassade för första hjälpen gruppernas situation och hålls av utbildade lärare från Röda Korset. De är uppdelade i följande steg:

 • Röda Kors-kunskap
  Kunskaper om Röda Korsets idé, historia och verksamhet
 • Organisation
  Genomgång av de riktlinjer som finns för Första Hjälpen Gruppernas arbete.
 • Första hjälpen/HLR
  Grundläggande första hjälpen och HLR (Hjärt-lung-räddning)
 • Mer om första hjälpen
  Sår och brännskador, skelett- och mjukdelsskador, hastigt insjuknande samt förgiftning
 • Sport & fritidsskador
  Anatomi, belastningskador, sportskadematerial, skavsår, småskavanker, frakturer, urledvridning, lyft, förflyttning, kost och vätska
 • Barnolycksfall
  Psykisk första hjälpen, skillnad barn/vuxen, sätta i halsen, förgiftning, hastigt insjuknande och elskador
 • Självskydd brand
  Baskunskaper inom brand i kläder och handbrandsläckare

Behörighetsbedömning
Alla första hjälpare skall öva regelbundet och avlägger dessutom ett behörighetsprov årligen. Vid behörighetsbedömningen testas de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs enligt utbildningsplanen.