Hem | Grupper | Lund
Grupper Verksamhet Kompetens Röda Korset Länkar Kontakt Om fhg.se

Översikt
Halmstad
Malmö
Stockholm
Trelleborg
 

Grupper

Första Hjälpen Gruppen LundGeografiskt arbetsområde
Lunds Första hjälpen-grupp har Lunds och Kävlinge kommuner som upptagningsområde och samarbetar vid behov med andra Första hjälpen-grupper i såväl övriga Skåne som andra regioner i Sverige.

Gruppens verksamhet
Lunds Första hjälpen-grupp bildades våren 2009, och faller under Lundakretsens Röda kors-krets.

Idag är vi drygt 10 aktiva, fullt behöriga första hjälpare och gruppen har tre uppdragsledare. Vi är utbildade av Röda korset och genomför varje år fortlöpande övningar och kunskapsprov. För att veta mer om vad vi är utbildade i, läs under fliken "Kompetens".

Vi anlitas för stora såväl som små uppdrag och vår erfarenhet sträcker sig från konserter och uppträdanden till marknader, festivaler och idrottsevenemang.

Arbetet styrs av Röda Korsets nationella riktlinjer. Vårt uppdrag är att ge första hjälpen vid tillbud, till exempel i form av hjärt-lung-räddning, omplåstring av sår och skador eller kontroll av allmäntillstånd. Behöver personen ytterligare vård larmar vi 112. Det är viktigt att känna till att vi inte utför åtgärder som kräver läkar- eller sjuksköterskelegitimation. Till exempel bär vi inte på oss, eller administrerar, sprutor eller medicin, och vi ställer inte diagnos.

Gruppen tar betalt för sina uppdrag, men deltagarna ställer upp ideellt. Pengarna som du betalar går till att bekosta fortbildning och utrustning såsom kläder och innehåll i de väskor som vi bär med oss på uppdraget.

Lunds Första hjälpen-grupp träffas och övar var tredje vecka.

Kontaktuppgifter
Vill du boka Lunds Första hjälpen-grupp för uppdrag eller komma i kontakt med oss, hör av dig till:
David Lalloo; 0736 939242